Įsivaizduokite upę - upės srovė gali tekėti ramiai senvage, o juk gali sukurti ir nauja, jai palankią vagą. Upė ras kelią per akmenis, jei reiks užtvenks pievas ir miškus. Taip ir moteris gali būti rami ir harmoninga, gali būti drąsi ir veržli.

Alcheminė Moteris - harmoninga, emocinga, energinga, išmintinga, keičianti save - o ne kitus, keičianti savo gyvenimą - o ne kitų.

Tekėk gyvenimu harmoningai- kurk sau palankius krantus. Tekėk su galia ir sukurk naujas vagas apeidama kliūtis. Tekėk su galia, kurios Tau šiandien norisi.

Aš dalinuosi savo patirtimis, o keičiatės Jūs pačios.

Oro jogos akademija Kaune, platesnę informaciją galite rasti adresu www.orojogakaune.com

Užsiėmimai:

-inner space therapy - kvėpavimo terapijos apjungtos kartus su judesiu individualūs užsiėmimai;

-emocijų paleidimo praktikos;

-antistresinė joga ore;

-sąmoningas kvėpavimas;

-rebefingas.